Prawda o aborcji

Dziennikarze za prawdą o aborcji

14 aborcji bez zgody kobiet w 2010 r.!

Corocznie w Polsce mają miejsce przypadki aborcji bez zgody kobiet. Media głównego nurtu oraz tzw. obrończynie praw kobiet taktycznie o nich nie wspominają. Dane te są ogólnodostępne i trudno ich nie zauważyć. Pojawiają się one bowiem w sprawozdaniach Rady Ministrów z wykonania ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, o których zarówno media jak i tzw. obrończynie praw kobiet corocznie informują. Źródłem tych danych jest Komenda Główna Policji (www.policja.pl).

Według oficjalnych danych, w 2010 r. 14 kobiet zostało zmuszonych do przerwania ciąży przemocą, groźbą lub podstępem (przestępstwo definiowanie w art.153 Kodeksu Karnego). W roku 2009 było ich również 14, a w 2006 r. aż 17.

Przerwanie ciąży bez zgody kobiety (art. 153)

Art. 153.

§ 1. Kto stosując przemoc wobec kobiety ciężarnej lub w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę albo przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza kobietę ciężarną do przerwania ciąży, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

ROK Art. 153 § 1-2
2010

14

2009

14

2008

12

2007

16

2006

17

2005

8

2004

12

2003

5

2002

2

2001

4

2000

8

1999

5

Źródło danych:

http://statystyka.policja.pl/portal/st/1102/63422/Przerwanie_ciazy_bez_zgody_kobiety_art_153.html

Reklamy

Written by prawdaoaborcji

Czerwiec 11, 2011 @ 11:01 pm

%d blogerów lubi to: