Prawda o aborcji

Dziennikarze za prawdą o aborcji

Wanda Nowicka kłamała przed sądem? Oto lista grantów dla niej

Czy dzisiejsza wicemarszałek Sejmu minęła się z prawdą zeznając przed sądem w sprawie swoich osobistych dochodów? Przedstawiamy nowe fakty w tej sprawie.

    Przedstawialiśmy już listę wpłat jakie Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny otrzymała od producenta antykoncepcji firmy Gedeon Richter oraz od organizacji IPAS produkującej sprzęt do przeprowadzania aborcji. Niżej przedstawiamy listę grantów jakie przekazała amerykańska organizacja International Women’s Health Coalition (IWHC).

     Znajdują się tam również „granty indywidualne” dla Wandy Nowickiej która, jak wynikało z publikowanych przez nas zeznań obecnej wicemarszałek Sejmu, zaprzeczała przed sądem, że dostawała granty od IWHC. „Jestem dyrektorką tej organizacji [FnRKiPR – Rebelya.pl] i przewodniczącą zarządu. Nie jest to organizacja działająca w celach zarobkowych. Jest to organizacja Non profit. Ja nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia od żadnych koncernów lub firm farmaceutycznych (…) w związku z byciem przewodniczącą Federacji otrzymuję wynagrodzenie z Federacji. Tak było 13 września 2009 roku [dzień emisji programu TVN24, w którym Joanna Najfeld powiedziała, że Wanda Nowicka znajduje się na liście płac koncernów providerów aborcji i antykoncepcji. Za tę wypowiedź Nowicka wytoczyła Najfeld proces, który przegrała – Rebelya.pl]. Jest to jedyne źródło mojego stałego dochodu. Poza tym okazjonalnie otrzymuję wynagrodzenie za artykuły, publikacje” – zeznawał Nowicka.

    „Znana jest mi organizacja International Women’s Health Coalition. Jest to amerykańska kolacja non profit działająca na rzecz zdrowia kobiet. Z tego, co mi wiadomo organizacja ta popiera prawo do antykoncepcji i przerywania ciąży. Nie wiem skąd ta organizacja otrzymuje środki na rzecz swojej działalności. Federacja otrzymywała środki – granty od tej organizacji. Ja osobiście nie otrzymywałam grantów od tej organizacji i nigdy nie byłam na liście płac tej organizacji. Nie mogę wykluczyć, że w 2000 dostałam grant indywidualny na udział w marcu 2000 roku w spotkaniu Komisji ds. Statusu Kobiet działającej jako przygotowawczy komitet ONZ i spotkanie zatytułowane było „Kobiety 2000, równość płci, rozwój i pokój na XXI wiek”. Ja otrzymałam wsparcie finansowe jako przedstawicielka oraganizacji a nie jako osoba prywatna. Obejmowało ono koszty związane z udziałem. Ja tam byłam przedstawicielką Federacji. Sesja odbywała się w Nowym Jorku w budynku ONZ. Nie pamiętam kwoty, ale pokryła ona koszty przelotu i pobytu. Pieniądze te zostały zaksięgowane na Federację, a nie na mnie. Nie wiem, czy widziałam nawet fizycznie te pieniądze. Tych konferencji było kilka. Związane jest to ze statusem Federacji przy ONZ. W miarę możliwości przedstawiciel Federacji, ja albo inny przedstawiciel bierze udział w sesjach ONZ przy pracach komisji praw człowieka.” – zapewniała Nowicka.

A co mówią na dokumenty na temat grantów od IWHC?

Rok – Typ grantu – Przeznaczenie – Wysokość

1998 – grant indywidualny dla Wandy Nowickiej – podróż i koszty uczestnictwa spotkań przygotowawczych do „UNGASS Cairo Plus Five” – 3 262,66 dolarów.

1998 – grant indywidualny dla Wandy Nowickiej – podróż i koszty spotkań w ramach UNGASS Cairo Plus Five w czerwcu 1999 r. – 1 340 dolarów.

1999 – grant indywidualny dla Wandy Nowickiej – na udział w marcu 2000 r. w spotkaniu komisji ds. statusu kobiet, działającej jako przygotowawczy komitet do specjalnej sesji Zgromadzenia Generalnego ONZ zatytułowanym „Kobiety  2000, równość płci, rozwój i pokój na XXI wiek” – 4 432 dolarów.

1999 – grant indywidualny dla Wandy Nowickiej – na udział w czerwcu 2000 r. w specjalnej sesji Zgromadzenia Generalnego ONZ zatytułowanym „Kobiety  2000, równość płci, rozwój i pokój na XXI wiek” – 4 486 dolarów.

1999 – grant indywidualny dla Wandy Nowickiej – na udział w Eastern European Women’s Health Advocates meeting w Warszawie w grudniu 1999 r. – 1 600 dolarów.

2000 – grant dla Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – na pokrycie wydatków, które Federacja poniosła w związku z byciem sekretariatem Środkowo i Wschodnio Europejskiej Sieci Kobiet Na Rzecz Seksualnego i Reprodukcyjnego Zdrowia i Praw (ASTRA) – 22 729 dolarów.

2000 – grant indywidualny dla Wandy Nowickiej – na udział w trzeciej sesji komitetu przygotowawczego do specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ ds. dzieci w Nowym Jorku – 1 784 dolarów.

2001 – grant indywidualny dla Wandy Nowickiej – wsparcie udziału w specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ds. Dzieci w Nowym Jorku – 1 400, 50 dolarów.

2002 – grant dla Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny – na zapewnienie podstawowego wsparcia w tłumaczeniu i wprowadzaniu w życie wytycznych WHO „Bezpieczna aborcja” – 33 820 dolarów.

2002 – grant indywidualny dla Wandy Nowickiej – na udział w 2003 w konferencji ONZ ds. populacji i rozwoju w Nowym Jorku, 31 marca do 5 maja 2003 r. – 3 007,12 dolarów.

2004 – grant indywidualny dla Wandy Nowickiej – na udział w komisji ONZ ds. statusu kobiet, która odbywała się w Nowym Jorku 28 lutego do 11 marca 2005 r. – 1 535,50 dolarów.

2006 – grant dla ASTRA – wsparcie Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny jako sekretariatu ASTRA – 146 492 dolarów.

Oprac. MM

 http://rebelya.pl/post/847/granty-dla-wandy-nowickiej

Reklamy

Written by prawdaoaborcji

Luty 15, 2012 @ 8:51 pm

%d blogerów lubi to: