Prawda o aborcji

Dziennikarze za prawdą o aborcji

List ginekologów przeciwko aborcji

Ogólnopolska Sekcja Ginekologiczno-Położnicza Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich popiera w pełni inicjatywę zmierzającą do całkowitej ochrony życia dziecka poczętego od momentu poczęcia.

Nauka potwierdza jednoznacznie, że życie człowieka rozpoczyna się od połączenia plemnika z komórką jajową a każdy człowiek ma fundamentalne prawo do życia, godności i wolności, także nienarodzone dziecko.

Jako ginekolodzy i położnicy stajemy często twarzą w twarz z procederem uśmiercania nienarodzonych dzieci. Aborcja to dramat dziecka zabijanego, jego rodziców, ale również lekarzy. Aborcja to nie tylko problem prawny, ale dla nas ginekologów, to głównie problem moralny i etyczny. Lekarz jest „servitor Vitae” – sługą Życia i winien chronić życie ludzkie od początku jego zaistnienia aż do naturalnej śmierci. Nie odmawiamy ratowania życia ludzkiego, ale stanowczo jesteśmy przeciwni zabijaniu dziecka nienarodzonego.

Dlatego dołączamy się do tych licznych głosów popierających projekt zupełnego zakazu zabijania dzieci nienarodzonych.

Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Ginekologiczno-Położniczej Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Maria Szczawińska

Oto List Sekcji Ginekologiczno- Położniczej KSLP:

Apel do wszystkich posłów RP

30 czerwca ma się odbyć w Sejmie RP pierwsze czytanie społecznego projektu ustawy chroniącego dzieci nienarodzone. W krótkim czasie udało się zebrać blisko 600 000 podpisów popierających inicjatywę. Apelujemy o poparcie tej ustawy.

Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu do wyroku z 28 maja 1997 roku stwierdził: „Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego jakim jest życie ludzkie, w tym życie rozwijające się w fazie prenatalnej, nie może być różnicowana. Brak jest bowiem dostatecznie precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania w zależności od fazy rozwojowej ludzkiego życia. Od momentu powstania życie ludzkie staje się więc wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej (wyrok z dnia 28 maja 1997 roku, sygn. K 26/96)”.

Wobec tego przewidziane przez art. 4a ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży /Dz. U. nr 17 z 1993 roku, poz. 78 ze zm./ przypadki prawnej dopuszczalności pozbawienia życia dziecka nienarodzonego należy uznać za niezgodne z zasadami moralności i Konstytucją.

Organizowanie aborcji przez państwową służbę zdrowia i dokonywanie jej przez lekarzy ma negatywne skutki społeczne. Demoralizuje wszystkich zaangażowanych w ten proceder, powoduje erozję zaufania społecznego do instytucji państwowych i podważa szacunek dla zawodu lekarza, którego celem jest pomoc chorym, a nie pozbawianie ich życia.

Legalność aborcji skłania niekiedy rodziców do zgody na zabójstwo własnych dzieci. Decyzje te bardzo często powodują poważne zaburzenia psychiczne, zwłaszcza u matek, określane jako „syndrom poaborcyjny”.

Ogólnopolska Sekcja Ginekologiczno-Położnicza Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Maria Szczawińska

Iwona Rawicka

Marek Ślusarski

Lista wszystkich sygnatariuszy znajduje się na stronie: http://za-zyciem.pl/

Reklamy

Written by prawdaoaborcji

Lipiec 21, 2011 @ 8:05 pm

%d blogerów lubi to: