Prawda o aborcji

Dziennikarze za prawdą o aborcji

LIST PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW

LIST PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW

„Każde Życie ma sens”

 Praca psychologa czy pedagoga może być: wspieraniem rozwoju, ratunkiem w trudnych sytuacjach życiowych, leczeniem ran przeszłości, tworzeniem planów na przyszłość, edukacją, terapią czy jeszcze inną formą pomocy.

Praca ta jest zawsze spotkaniem z człowiekiem. I dla człowieka.

I nie ma tu specjalnie znaczenia w jakim jest on okresie życia, na jakim etapie jest Życie…

Człowiek jest wypadkową genów i wpływu środowiska w jakim żyje. Dzieciństwo odgrywa szczególną rolę, szczególnie pierwsze lata życia. Dynamicznie rozwijająca się psychologia prenatalna dostarcza coraz więcej danych na temat wpływu okresu płodowego na to jakim człowiek się rodzi oraz w jakim kierunku podąża jego rozwój. Na to jaka jest osoba, jakie ma cechy osobowości, jakie ma zasoby, atuty, oraz na to z jakimi kłopotami, deficytami będzie musiała się zmagać, duży wpływ mają matka i ojciec. Znaczenie ma także to co rodzice przeżyli…

Dzisiejsza wiedza z zakresu psychologii pozwala z całą stanowczością stwierdzić, iż zarówno dokonywanie aborcji, jak i jej samo planowanie ma wiele skutków negatywnych. Cierpią między innymi:

– kobiety i mężczyźni, którzy na przerwanie ciąży się decydują – szczególne spustoszenie aborcja zostawia w psychice każdej kobiety  – mówi się o syndromie postaborcyjnym,

– osoby, które przeżyły aborcję oraz ci, którzy urodzili się później niż ciąża przerwana – syndrom ocaleńca,

–  związek kobiety i mężczyzny, relacja pary, która aborcji dokonała.

Tym co może wspierać troskę o każde życie poczęte, a nienarodzone, są z pewnością:

– edukacja pro życiu – szczególnie młodzieży oraz ludzi w wieku prokreacyjnym,

– udzielanie kobietom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej wszelakiej pomocy, która może ocalić je od decyzji o usunięciu ciąży (pomocy może udzielić każdy życzliwy człowiek, nie tylko specjaliści, choćby poprzez dobrą rozmowę, okazanie wparcia),

– informowanie społeczeństwa o syndromie postaborcyjnym jak i syndromie ocaleńca i o zagrożeniach z nich płynących.

W trosce o CZŁOWIEKA my pedagodzy i psycholodzy postulujemy o szacunek dla nienarodzonych – o ochronę każdego ŻYCIA! Bo każde Życie ma sens!

http://www.za-zyciem.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=28&lang=pl

Reklamy

Written by prawdaoaborcji

Wrzesień 26, 2012 @ 6:14 pm

%d blogerów lubi to: